Permalänkar i WordPress

Permalänkar i WordPress är inställningar som sätter hur URL-strukturen ska se ut på din hemsida.

Navigera till Inställningar > Permalänkar när du har loggat in på din WordPress Adminpanel.

Vi rekommenderar att använda inställningen som heter Inläggsnamn, det ger en struktur som är lätt att förstå både som besökare och webmaster. Detta följer även Googles riktlinjer för URL-struktur.

Permalänkar i WordPress

Permalänk för enskild sidan eller inlägg

När du redigerar en enskild sida eller inlägg i WordPress kan du se i högermenyn en rubrik som heter Permalänk, där sätter du hur permalänken för den aktuella sidan ska se ut.

Permalänk för enskild sida i WordPress
Såhär ser permalänken ut för den här sidan.

Tips för bra permalänkar

  • Gör dem korta och enkla att förstå
  • Undvik datum, årtal eller sånt som blir inaktuellt om innehållet på sidan ändras
  • Undvik åäö och specialtecken

Se mer riktlinjer i Googles guide för URL-struktur.

Vanliga frågor

Jag har gjort en ändring i WordPress eller en Plugin och nu fungerar inte permalänkarna?

Rätt ofta händer det att man måste spara om sidan med permalänkarna för att andra inställningar på hemsidan har ändrats (inställningar som påverkar permalänkstrukturen).

Åtgärden är enkel:
1. Gå till Inställningar > Permalänkar
2. Klicka på Spara ändringar, utan att göra några ändringar
Nu har inställningarna slagit igenom igen och länkstrukturen ska fungera som vanligt.

Har permalänken någon betydelse för SEO?

Ja, permalänken är en del av användarupplevelsen för besökaren, som i sin tur är viktig för SEO.

Fyll inte permalänken med sökord du vill ranka på, istället ska du göra den så tydlig och bra som möjligt för besökaren, det är bäst för SEO också.

Vi använder cookies.