Allmänna villkor

”Leverantör” avser PALMBERG.io, Filip Palmberg AB (559084-3966) Västra Esplanaden 9A, 903 25 Umeå, Sverige.

Beställning

Beställning är bindande och avtal anses träffat när leverantören skickat välkomst- eller bekräftelsemail.

Kunder som anses vara konsumet enligt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har rätt att frånträda avtal som ingås på distans genom att meddela leverantören skriftligt inom 14 dagar. Ångerrätten upphör när kunden börjat använda tjänsten.

Betalningar

Webbhotell, hostingtjänster och domännamn betalas i förskott för den valda tidsperioden. Leverans av köpt tjänst sker när vi erhållit betalning för tjänsten, vissa tjänster kan ha 1-3 arbetsdagars manuell handpåläggning för leverans. Men vi strävar efter att så ofta som möjligt automatiskt leverera tjänsten så fort som möjligt.

Betalningsvillkor 15 dagar om inte annat anges eller är överrenskommet.

Priser

Alla priser är angivet i SEK exkl. moms om inte annat anges.

Uppsägning

Uppsägning av tjänst ska ske i kundportalen (cloud.palmberg.io) eller skriftligen via e-post till support@palmberg.io

Om inget annat anges så är det ingen uppsägningstid på tjänsten.

Redan betalda avgifter återbetalas ej vid uppsägning.

Tillgänglighet och leverans av webbhotell och hostingtjänster

Webbhotell och hostingtjänster erbjuds enligt vår bästa förmåga. Driftavbrott kan förekomma bland annat vid planerade systemunderhåll, oväntade händelser och leveransproblem hos tredjepartsleverantörer (t.ex: elbolag och internetleverantörer).

Användning av våra tjänster

Våra tjänster får ej användas för verksamhet som är relaterat till (men ej begränsat av): Sexuellt innehåll, olagligt innehåll, kryptovalutor, betting, spam, virus/skadlig kod eller missledande information.

Leverantören förbehåller sig rätten att omedelbart utan förvarning stänga av kunder som bryter mot villkoren eller använder en tjänst på ett sätt leverantören anser vara olämpligt.

Resurser

Leverantören har rätt att begränsa eller stänga ner kundens möjlighet att använda resurser om resurserna används på ett olämpligt eller överdrivet sätt.

Ansvar, ersättning och skadestånd

Leverantören kan ej hållas ansvarig för eventuella skador, kostnader eller ersättningar för något relaterat till tjänsten eller kundens verksamhet.

Övrigt

Leverantören förbehåller sig rätten att använda kundens företagsnamn, logotyp och hemsida som referens på leverantörens hemsida samt i kommunikation med andra kunder, om kunden ej önskar att vara med som referens skall detta meddelas skriftligen via e-post till leverantören.

Uppdatering av allmänna villkor

Dessa villkor uppdateras löpande, och det är ditt ansvar som kund att vid användning av våra tjänster hålla dig uppdatera om leverantörens villkor, samt att du som kund följer dessa villkor.

Vi använder cookies.