Kunskapsbank

Redundans hänvisar till konceptet att ha dubbla eller flera komponenter som kan ta över varandras funktioner om en enhet misslyckas. Detta...
DDoS (Distributed Denial of Service) är en typ av cyberattack som syftar till att överbelasta och överväldiga en webbplats, server eller...
Lastbalansering är en teknik som används för att fördela belastningen jämnt över flera servrar i ett nätverk. Detta gör det möjligt...
DNS (Domain Name System) är en central del av internetinfrastrukturen som översätter webbadresser, såsom www.example.com, till IP-adresser. DNS fungerar som en...
On-premises är en term som används för att beskriva en teknik eller programvara som körs och lagras lokalt på ett företags...
Plesk är en mycket användbar och populär webbplats- och serverhanteringsplattform. Den fungerar som ett kraftfullt verktyg för att underlätta administrationen av...
En cronjob är en funktion i ett Unix-baserat operativsystem som tillåter användaren att schemalägga och automatisera uppgifter på specifika tidpunkter eller...
Ett domännamn är en unik och identifierande adress på internet som används för att nå en specifik webbplats. Det fungerar som...
Vi använder cookies.