Datacenter

Ett datacenter är en centraliserad anläggning där stor mängd data och IT-utrustning lagras, hanteras och behandlas. Det omfattar en robust byggnad med kraftförsörjning, kylsystem och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att utrustningen fungerar optimalt och att data är skyddad.

Datacenter är också nav för nätverksinfrastruktur där servrar och lagringsenheter möjliggör hantering av data för olika ändamål, medan det ofta erbjuder även plats för kunder som hyr utrustning och utrymme.

Hur ett Datacenter är Uppbyggt

  1. Byggnaden: Ett datacenters grund är byggnaden där det är beläget. Det kan vara allt från ett litet rum i en källare till en enorm anläggning på flera tusen kvadratmeter. Byggnaden innehåller ofta även kontorsutrymmen och plats för tekniker att arbeta. Det är viktigt att datacenter är placerade på platser med bra tillgång till ström och internetanslutning.

Kraftförsörjning och Kylsystem

  1. Strömförsörjning: För att hålla ett datacenter igång behövs tillförlitlig strömförsörjning. Det innebär att ha backupaggregat och UPS-enheter för att säkerställa att det finns ström även vid eventuella strömavbrott.
  2. Kylsystem: Eftersom servrar och annan utrustning i ett datacenter genererar mycket värme, är det kritiskt att hålla en stabil temperatur inom anläggningen. Rätt temperatur är avgörande för att utrustningen ska må bra och undvika att gå sönder i förtid, eftersom höga temperaturer kan slita extra mycket på många komponenter.

    Därför är effektiva kylsystem av yttersta vikt för att förhindra överhettning och säkerställa att utrustningen fungerar korrekt.

Nätverksinfrastruktur och Säkerhet

  1. Nätverksinfrastruktur: Inom ett datacenter behövs en robust nätverksinfrastruktur för att möjliggöra kommunikation mellan servrar och andra enheter. Detta inkluderar routrar, switchar och kablage som skapar en pålitlig och snabb nätverksanslutning.
  2. Säkerhet: Säkerhet är av yttersta vikt för ett datacenter. Det inkluderar brandväggar, övervakningssystem och åtkomstkontroll för att skydda mot obehörig åtkomst och potentiella hot mot datacentrets infrastruktur och data.

Datorkomponenter och Lagringssystem

  1. Servrar, routrar och telekomutrustning: Den aktiva IT-utrustningen är hjärtat av ett datacenter och hanterar all bearbetning och lagring av data inom anläggningen, som också är anledningen till att anläggningen behövs. Här kommer ofta utrustning in från kunder som hyr plats i datacentret.
  2. Lagringsystem: För att lagra data behövs olika typer av lagringsenheter, såsom hårddiskar och SSD-enheter. Dessa system kan vara integrerade direkt i servrar eller helt separata lagringskluster vars enda fokus är datalagring.

FAQ datacenter

Vad är skillnaden mellan ett datacenter och ett serverrum?

Skillnaden mellan ett datacenter och ett serverrum är främst i storlek och kapacitet. Ett serverrum är vanligtvis en mindre, lokaliserad plats där servrar och annan IT-utrustning förvaras, medan ett datacenter är en större och mer avancerad anläggning som kan hantera mycket större mängder data och servrar, samt erbjuder mer avancerade funktioner som redundans, kylsystem och säkerhetsåtgärder.

Hur fungerar kylsystemen i ett datacenter för att hålla utrustningen kall?


Kylsystemen i ett datacenter är utformade för att hålla utrustningen inom en optimal temperaturintervall för att förhindra överhettning och skador. Vanliga tekniker som används i Sverige inkluderar chillers och värmeväxlare, vilka använder kylan utomhus för att göra sig av med värmen i datacentret.

Dessutom finns det lösningar som återanvänder den genererade överskottsvärmen genom att ansluta datacentrets kylsystem till närliggande fjärrvärmesystem, vilket gör det möjligt att effektivt utnyttja och återvinna värmeenergi.

Vilka säkerhetsåtgärder finns det för att skydda data och infrastruktur i ett datacenter från yttre åverkan?

Några av säkerhetsåtgärderna som finns i datacenter är brandväggar, IT- och videoövervakningssystem, larmsystem med väktarutryckningar, åtkomstkontroll till olika delar av datacentret, segmentering av kunder och kunders utrustning.

Utöver det så finns ofta flera fibervägar för trafiken att ta sig in och ut. Ström säkras upp med UPS-kraft och nödgeneratorer som kan producera el.

Hur påverkar geografisk placering prestanda och tillgänglighet för ett datacenter?

Geografisk placering av ett datacenter påverkar prestanda och tillgänglighet på flera sätt, men också priset för kunden då olika delar i världen har olika klimat och olika elpriser.

En strategiskt placerad anläggning kan minska svarstiderna och förbättra användarupplevelsen genom att vara närmare användarna.

Dessutom kan geografisk mångfald minska risken för avbrott och katastrofer för kritiska applikationer.

Vilka typer av företag använder datacenter och varför?

Nästan alla branscher och företag har på något sätt tjänster som körs i ett datacenter. Om företaget själv inte är kund hos ett datacenter så är oftast någon av företagets leverantörer det.

Företag som är direkt kund hos datacenter är ofta tekniktunga företag, som IT-konsulter, telekomföretag, e-handlare, spelutgivare, SaaS-företag med flera.

Vi använder cookies.