Exkludera intern trafik i Google Analytics 4

För att din statistik i Google Analytics ska vara mer korrekt är det bra att exkludera din egen och dina kollegors trafik från statistiken.

För att utföra den här guiden behöver du ha installerad Google Analytics 4 på din hemsida, samt ha rättigheter att göra inställningar på egendommen

Tid som behövs: 15 minuter

Såhär lägger du till en regel för att exkludera intern trafik från IP-nummer i Google Analytics 4.

 1. Logga in på ditt Google Analyticskonto

  Gå till analytics.google.com, logga in och välj den egendom regeln ska gälla för.

 2. Gå till Dataströmmar

  Klicka på Administratör > Dataströmmar

  Dataströmmar i Google Analytics 4

 3. Gå till aktuell dataflöde

  Klicka på ditt dataflöde som trafiken på hemsidan kommer in via. Mest troligt är det bara uppsatt ett dataflöde.

 4. Klicka på Ange tagginställningar


  Ange tagginställningar i Google Analytics 4

 5. Klicka på Visa allt under tagginställningar


  Visa allt under tagginställningar

 6. Klicka på Definiera intern trafik


  Definiera intern trafik Google Analytics 4

 7. Välj Skapa

  Skapa regel för intern trafik i Google Analytics 4

 8. Ange IP-nummer för intern trafik

  Fyll i inställningarna för regeln som ska filtrera bort den interna trafiken.

  Sätt matchningstypen till IP-adress är lika med om du inte ska göra en mer avancerad regel, och fyll i den IP-adress som ska taggas som intern trafik.

  Glöm inte att trycka på Skapa när du är färdig.

  Inställningar för intern trafik i Google Analytics 4

Nu har du en regel som taggar all trafik från det angivna IP-numret som intern trafik, och exkluderas i din statistik.

Vi använder cookies.