On-premises

On-premises är en term som används för att beskriva en teknik eller programvara som körs och lagras lokalt på ett företags egna servrar eller datorer istället för i molnet. Detta innebär att allt underhåll, uppdateringar och säkerhetskopiering av data måste utföras av företaget självt, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt. Genom att molntjänster, som PALMBERG.io erbjuder, kan företag istället lagra och hantera sina data i molnet för en mer effektiv och skalbar lösning.

Vi använder cookies.