Vad är Cronjob?

En cronjob är en funktion i ett Unix-baserat operativsystem som tillåter användaren att schemalägga och automatisera uppgifter på specifika tidpunkter eller vid regelbundna intervall. Cronjobben styrs av programmet ”cron” och kan konfigureras genom att skapa en textfil med specifik syntax.

För att skapa en cronjob behöver användaren definiera tiden eller intervallet då uppgiften ska köras samt vilken kommando eller script som ska utföras. Detta kan göras genom att redigera crontab-filen, där varje rad representerar en enskild cronjob.

Syntaxen för att definiera tidpunkten består av fem fält: minut (0-59), timme (0-23), dag i månaden (1-31), månad (1-12) och veckodag (0-7 där både 0 och 7 representerar söndag). Dessutom finns det specialtecken som ”*” för att ange alla värden inom ett fält, kommatering för flera värden samt bindestreck för att ange intervall.

Exempelvis kan man ställa in en cronjob som körs varje dag kl. 09:00 genom följande rad i crontab-filen:

0 9 * * * /usr/bin/mitt-script.sh

Denna cronjob kommer köra scriptet ”mitt-script.sh” exakt kl. 09:00 varje dag. Man kan också specificera andra tidpunkter såsom varannan timma, endast vissa veckodagar eller kombinationer däremellan beroende på behov.

Cronjobben är användbara för att automatisera uppgifter som behöver utföras regelbundet, till exempel säkerhetskopiering av filer, loggrullning eller underhållsuppgifter på en server. Genom att schemalägga dessa uppgifter kan man spara tid och undvika manuella fel.

Det är viktigt att komma ihåg att cronjobs körs i bakgrunden utan direkt interaktion från användaren. Därför bör man vara försiktig vid konfiguration och testa sina script noggrant innan de sätts upp som cronjob för att undvika potentiella problem.

Vi använder cookies.