Vad är FQDN?

FQDN (Fully Qualified Domain Name) är den fullständiga adressen till en specifik enhet eller resurs på internet som består av ett hostnamn och ett domännamn för att garantera unik identifikation och korrekt datakommunikation mellan olika platser på nätverket.

FQDN står för Fully Qualified Domain Name, och det är en term som används inom internet- och nätverksvärlden. En FQDN representerar en fullständig och unik adress till en specifik resurs eller enhet på internet.

En FQDN består av två huvuddelar: hostnamn och domännamn. Hostnamnet är namnet på den specifika datorn, servern eller enheten där resursen finns, medan domännamnet identifierar vilken organisation eller grupp som äger domänen. Dessa delar separeras vanligtvis med hjälp av punkter.

Till exempel kan vi ta FQDN: www.example.com. Här är ”www” hostnamnet för webbservern som innehåller resurserna, medan ”example.com” indikerar att domänen ägs av företaget Example.

Detta system används för att ge varje enhet på internet en unik identifiering så att kommunikation mellan dem kan ske korrekt. Genom att använda FQDN kan man undvika missförstånd eftersom det ger exakt information om vart man vill skicka data eller hämta resurser från.

Vi använder cookies.