Verifiera att servercachen fungerar

Om du vill verifiera att din hemsida laddas via cache kan du göra följande. Observera att servern måste vara konfigurerad för att skicka med statusen i header-responsen till besökarens webbläsare.

Detta är en avancerad guide.

Tid som behövs: 5 minuter

Så här verifierar du om sidan laddas via cache, med hjälp av headern i responsen från servern.

  1. Öppna Developer tools i din webbläsare och gå till nätverksfliken

    Högerklicka i webbläsarfönstret och välj Granska element (Inspektera i Chrome och Firefox)
    Navigera till Nätverksfliken

  2. Ladda om hemsidan

    Välj valfri fil i vänsterlistan och kolla på fliken Headers
    När du scrollar ner hittar du en parameter som heter något i stil med x-cache-status och om värdet är HIT så levererades din sidhämtning från cachen.Servercache HIT Nginx FastCGI

Vi använder cookies.